CONGRESS ORGANISATION COMMITEE

Honorary President

Vehbi ESER (Deceased)

Congress President

Fatih SEYİS (Recep Tayyip Erdogan University)

Ahmet BALKAYA (Ondokuz Mayıs University)
Ayten SALANTUR (Field Crops Central Research Ins. )
Bülent UZUN (Akdeniz University)
Durali KOÇAK (General Manager for Food and Control) Ercan ÖZKAYNAK (YÜKSEL SEEDS)
Gönül CÖMERTPAY (Eastern Mediterranean Agricultural Research Ins.)
Hamit AYANOĞLU (TSÜAB General Secretary)
Hatice ÜNAL (SÜSBİR General Secretary)
Hülya İLBİ (Ege University)
İlker ÖZMEN (MAY-AGRO)
İskender TİRYAKİ (Çanakkale 18 Mart University)
İsmet BAŞER (Namık Kemal University)
Kenan YALVAÇ (TÜRKTED General Secretary)
M. Emin ÇALIŞKAN (Niğde Ömer Halisdemir University)
M. Sinan BERKSAN (ASGEN Board of Directors)
Mehmet HASDEMİR (BÜGEM General Manager)
Mehmet Nihat DOLAŞ (TYAB Board Member)
Mehmet ÖZÜSTÜN (POLEN SEEDS)
Metin TÜRKER (TAGEM General Manager)
Mesut KESER (ICARDA)
Muhteşem TORUN (TÜRKTOB General Secretary)
Mustafa YILDIRIM, (Kahramanmaraş Sütçü İmam University)
Muzaffer IŞIK (BİSAB General Secretary)
Serpil Orhan FEDAKAR (FÜAB Member, Board of Directors)
Veli ERDOĞAN (Ankara University)
Yalçın KAYA (Trakya University)
Yaşar KARADAĞ (Muş Alparslan University)


CONGRESS ADVISORY COMMITEE


  Abdelfattah A. DABABAT
  CIMMYT, TURKEY
  Ana-Marjanovic JEROMELA
  Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, SERBIA
  Ankica KONDIC-SPIKA
  Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, SERBIA
  Amit MITRA
  University of Nebraska, USA
  Şakir BERKTAŞ
  Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, TURKEY
  Andreas BORNER
  Leibniz Institute of Plant Genetics (IPK) GERMANY
  Bülent UZUN
  Akdeniz University, TURKEY
  Fatih SEYİS
  Recep Tayyip Erdoğan University, TURKEY
  Frank ORDON
  Julius Kühn Institute, GERMANY
  Fazıl DÜŞÜNCELİ
  FAO, TURKEY
  Gyula VIDA
  Centre for Agricultural Research, HUNGARY
  Hans BRAUN
  CIMMYT , MEXICO
  Mesut KESER
  ICARDA, TURKEY
  Jaime PROHENS
  Valencia Technical University, SPAIN
  Rajeev VARSHNEY
  ICRISAT, INDIA
  Richard GF VISSER
  EUCARPIA, HOLLAND
  Selami YAZAR
  BİSAB Chairman of the BoardSCIENTIFIC COMMITTEE  Abak, Kazım - Emekli, Çukuruva Üniversitesi
  Türkiye
  Altınkut Uncuoğlu, Ahu - Marmara Üniversitesi
  Türkiye
  Akar, Taner - Akdeniz Üniversitesi
  Türkiye
  Akperov, Zeynal - Director, Genetic Resources Institute
  Azerbaijan
  Aktaş, Hakan - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  Türkiye
  Aktaş,Hüsnü - Mardin Artuklu Üniversitesi
  Türkiye
  Atanassov, Atanas - Agro Bio Institute
  Bulgaria
  Aydın, Mehmet - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  Türkiye
  Aydın, Nevzat - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
  Türkiye
  Bağcı, S. Ahmet - Selçuk Üniversitesi
  Türkiye
  Balkaya, Ahmet - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  Türkiye
  Başer, İsmet - Namık Kemal Üniversitesi
  Türkiye
  Baydar, Hasan - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  Türkiye
  Behl, Rishi K. - Department of Agriculture MMDU Mullana
  India
  Bekele, Agdew - Awassa Agricultural Research Institute 
  India
  Beşer, Necmi - Trakya Üniversitesi
  Türkiye
  Bilgin, Oğuz - Namık Kemal Üniversitesi
  Türkiye
  Bona, Lajos -  Cereal Research Ltd.
  Hungary
  Borner, Andreas - Leibniz Ins. Of Plant Genetics (IPK)
  Germany
  Boztosun, N. Ayşe - Akdeniz Üniversitesi
  Türkiye
  Braun, Hans - CIMMYT
  Mexico
  Cömertpay, Gönül - Doğu Akdeniz Tar. Araş. Ens.
  Türkiye
  Çalışkan, M. Emin - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
  Türkiye
  Çatal, Mürsel - Akdeniz Üniversitesi
  Türkiye
  Chibber, Ravinder – Universty of Saskatchewan
  Canada
  Dabadat, Abdelfattah A. - CIMMYT
  Türkiye
  De Ron, Antonio M. - Spanish Nat. Res. Council MBG-CSIC
  Spain
  Dhanker, O.P. – University of Massachusetts
  U.S.A.
  Duman, İbrahim - Ege Üniversitesi
  Türkiye
  Dumlupınar, Ziya - Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi
  Türkiye
  Ellialtıoğlu, Şebnem - Emekli, Ankara Üniversitesi
  Türkiye
  Ergül, Ali - Ankara Üniversitesi
  Türkiye
  Fidan, Hakan - Akdeniz Üniversitesi
  Türkiye
  Friedt, Wolfgang - Justus Liebig University Giessen 
  Germany
  Gill, Kulwinder S. – Washington State University
  U.S.A
  Gülgün A., Bahriye - Ege Üniversitesi 
  Türkiye
  Gyula, Vida - Marton Vasar Agr. Res. Ins. 
  Hungary
  Haliloğlu, Kamil - Atatürk Üniversitesi 
  Türkiye
  İlbi, Hülya - Ege Üniversitesi 
  Türkiye
  İpek, Ahmet - Uludağ Üniversitesi 
  Türkiye
  Karadeniz, Turan - Pamukkale Üniversitesi 
  Türkiye
  Karagöz, Alptekin - Aksaray Üniversitesi 
  Türkiye
  Kaya, Yalçın - Trakya Üniversitesi
  Türkiye
  Keleş, Davut - Alata Bahçe Kültürleri Araş. Ens. 
  Türkiye
  Keser, Mesut - ICARDA
  Türkiye
  Koebner, Robert - John Innes Center 
  England
  Korkut, Kayıhan Z. - Emekli, Namık Kemal Üniversitesi 
  Türkiye
  Köksal, Hamit - İstinye Üniversitesi 
  Türkiye
  Mavi, Kazım - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
  Türkiye
  Mitra, Amit - University of Nebraska 
  USA
  Mutlu, Nedim - Akdeniz Üniversitesi 
  Türkiye
  Onus, Naci - Akdeniz Üniversitesi
  Türkiye
  Ordon, Frank - Julius Kuhn Inst.
  Germany
  Özkan, Hakan, - Çukurova Üniversitesi 
  Türkiye
  Pahil,Virender S. - University of London,UK, 
  England
  Prohens, Jaime - Politecnica de Valencia
  Spain
  Hatipoğlu, Rüştü - Çukurova Üniversitesi
  Türkiye
  Sağel, Zafer - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
  Türkiye
  Seyis, Fatih - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
  Türkiye
  Sincik, Mehmet - Uludağ Üniversitesi 
  Türkiye
  Söylemezoğlu, Gökhan, - Ankara Üniversitesi 
  Türkiye
  Sütyemez, Mehmet - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
  Türkiye
  Şanal, Turgay - Tarla Bitkileri Merkez Araş.Enst. 
  Türkiye
  Şensoy, Suat - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
  Türkiye
  Tamkoç, Ahmet - Selçuk Üniversitesi
  Türkiye
  Tepe, Bektaş - Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
  Türkiye
  Tiryaki, İskender - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Türkiye
  Tokatlidis, Ioannis - Democritus University of Thrace 
  Greece
  Toker, Cengiz - Akdeniz Üniversitesi 
  Türkiye
  Tuna, Metin - Namık Kemal Üniversitesi 
  Türkiye
  Türkmen, Önder - Selçuk Üniversitesi 
  Türkiye
  Uzun, Bülent - Akdeniz Üniversitesi
  Türkiye
  Ünlü, Abdullah - BATEM, Batı Akdeniz Tar. Araş. Enst. 
  Türkiye
  Varshney, Rejeev K. - ICRISAT
  India
  Visser, Richard GF - EUCARPIA 
  Netherlands
  Yalvaç, Kenan - TÜRKTED 
  Türkiye
  Yetişir, Halit - Erciyes Üniversitesi 
  Türkiye
  Yol, Engin - Akdeniz Üniversitesi 
  Türkiye
  Zencirci, Nusret - Abant İzzzet Baysal Üniversitesi 
  Türkiye