BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri MS Word veya MS Word uyumlu bir formatta yazılmalı ve 500 kelimeyi geçmemelidir. Yazarın adı, kurumlar, şehir, ülke ve elektronik posta adresi belirtilerek web sitesindeki bildiri özeti gönderimi formundan gönderilmelidir. Yazar, sözlü ve poster olmak üzere hangi şekilde sunum yapacağını bildirmelidir. Bildiri özetinin kabul edildiğinin sorumlu yazara bildirilmesinden sonraki 15 gün içinde sorumlu yazar kayıt yaptırmak zorundadır, aksi takdirde bildiri kongre programına dahil edilmeyecektir. Kabul edilen bildiri özetleri, hem Kongre Bildiri Özetleri Kitabında ve/veya Kongre CD’sinde bulunacak hem de kongre web sayfasında yayınlanacaktır. Kongre Bilimsel Programının son hali, kongrenin başlamasından 15 gün önce kongre web sayfasında yayınlanacaktır. Bildiri özetlerinin kongre web sayfasında yayınlanacağı son tarih 20 Ekim 2022’dir.Bildiri Özeti Örneği

Marker-assisted selection: an approach for precision plant breeding in the twenty-first century
Bertrand C.Y Collard and David J Mackill*
Plant Breeding, Genetics and Biotechnology Division, International Rice Research Institute (IRRI) DAPO Box 7777, Metro Manila, The Philippines
Author for correspondence (d.mackill@cgiar.org)
Abstract (kısaltılmış)
DNA markers have enormous potential to improve the efficiency and precision of conventional plant breeding via marker-assisted selection (MAS). The large number of quantitative trait loci (QTLs) mapping studies for diverse crops species have provided an abundance of DNA marker–trait associations. In this review, we present an overview of the advantages of MAS and its most widely used applications in plant breeding, providing examples from cereal crops. We also consider reasons why MAS has had only a small impact on plant breeding so far and suggest ways in which the potential of MAS can be realized. Finally, we discuss reasons why the greater adoption of MAS in the future is inevitable, although the extent of its use will depend on available resources, especially for orphan crops, and may be delayed in less-developed countries. Achieving a substantial impact on crop improvement by MAS represents the great challenge for agricultural scientists in the next few decades.

Keywords:
marker-assisted selection plant breeding QTL mapping marker-assisted backcrossing pyramiding early generation selection.

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

Bildiri özetleri Kongre Bilimsel Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Eğer sözlü sunum olarak başvuru kabul edilmez ise yazar bildirisini geri çekme veya poster olarak sunma şansına sahiptir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel: (0216) 410 44 14
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.